LEVERING

Norcor leverer overalt i verden, og vor logistikafdeling styrer og kontrollerer sikkert alle leverancer.

Leverancer fremsendes pr. bil, bane, skib eller fly.

Destinationer kan være havn, lager eller direkte til end-user.

Ved levering hos slutbruger garanterer Norcor neutral levering. Individuelle ønsker efterkommes gerne, f.eks. levering på kundens egen følgeseddel m.v.

Alle transporter udføres af vore dygtige og pålidelige speditører i.h.t. incoterms 2000.